Գնումներ

տարեկան հաշվետվություն 2019

պայմանագիր սպորտ 2019

Արձանագրություն սպորտ 2019

Գումրույան դեկտեմբեր1 2019

ծավալաթերթ

Համաձայնագիր

Արձանագրություն

Գումրույան դեկտեմբեր 2019

հեղինակային հսկողություն

տեխ. հսկողություն

Արձանագրություն Այպոշին

Այպոշին պայմանագիր

ճաղավանդակ կատարողական

Գամարս 2019

Էտաժ 2019

Ճաղավանդակների փոխման պայմանագիր

Ճաղավանդակների փոխման ժամանակացույց

պայմանագիր Գործք սպը 2020

gnumneri plan 2019

Գումրույան վերածր. 2019թ.

Գումրույան պրոցեսոր 2019թ.

պաիմանագիր Այպոշին

Տեխպրոյեկտ տեխ հսկ. պայմանագիր

Գոռտեխպրոյեկտ հեղ. հսկ. պայմանագիր

Սոխակյան դեկտեմբեր 2019

Գումրույան 2019 դեկտեմբեր

2019 դեկտեմբեր Գումրույան

գամարս 2019

tntes2019

Գումրույան 2019

2019-20 գնումների պլան, ճշտված

Գումրույան 2019-2020

18-2019 դպրոցական կահույք

2019-20 Ա Սիրադեղյան 1

2019-20 Գումրույան

2019-2020 Ա. Սիրադեղյան

համակարգչային և տեսանկարահանող սարգ.

2019 Anar

Սոխակյան 2019

գնումեր ճշտված 2019

Գումրույան 2019

2019 Սպորտ գույք

2019-20 սպորտ գույք

2018-2019 հոկտեմբեր գրենական Կ. Կարապետյան

2019-20 հոկտեմբեր2 Գումրույան

2019-20 հոկտեմբեր Գումրույան

2019-20 շինանյութ

varc paym

gnumner2019-2020 tntes

2019-20 տնտես

2019-20 Միհրան Գումրույան սպասարկում

2019-20 Միհրան Գումրույան

2019-20 Գրենական

Կ. Կարապետյան02019-20 Գամարս

2019շինանյութ Ա. Տոնոյան ԱՁ

2019tntes

2019 Տոնոյան,շինանյութ

2019 գրենական Կ.Կարապետյան

2019 Գամարս

2019 Տոնոյան,շին

2019 գումրույան

2019 գրենական Կ. Կարապետյան

2019Գամարս ակտ              2019 տնտես ակտ 

2019Գումրույան ակտ արձանագրություն

2019 պայմանագիր ԳԵՎՏԱՆԻՔ

2019արձանագրություն ԳԵՎՏԱՆԻՔ

2019 akt -ardzanagrutyun gumruyan

2019 Գամարս

2019 համակարգիչների սպասարկում Գումրույան

2019 գնման ակտ Սոխակյան

2019 տնտես. պայմանագիր

շինանյութ 2019

2019 պայմանագիր շինանյութ

պայմանագիր Սոխակյան 19.03.2019

2019 պայմանագիր Մ. Գումրույան

2019 պայմանագիր Սոխակյան

2019 պայմանագիր 1 Մ. Գումրույան

2019 պայմանագիր Գ. Պոստալակայան

2019 պայմանագիր Գամարս

2019 պայմանագիր Կ. Կարապետյան

2019 գնման ակտ Գ. Պոստալակյան

2019 հնման ակտ Մ. Գումրույան

2019 գնման ակտ Գամարս

գնումների պլան 2019

akt ardzanagrutyun dprwcakan kahuyq 2018թ       .պայմանագիր 2018թ.սպորտային գույք

գնումներ 2018թ. Ջուլհակյան                       18.12.2018 պայմանագիր Ջուլհակյան

2018 գնումներ Անկյուն              15.12.2018 գնումներ Անկյուն      Գարանյան ԱՁ 03.12.2018

2018թ դեկտեմբերԳամարս             2018 դեկտեմբեր Գեվտանիք          Գեվտանիք 05.12.2018

Գնումների պլան 2018 ճշտված

գնումներ Սոխակյան 2018թ.     գնումներ Գամարս 2018թ.              Գնումներ անկյուն2018թ.

2018թ. պայմանագիր Գամարս           2018թ. պայմանագիր Անկյուն

գրենական 2018        paymanagir bufet vacharaket       paymanagir Aragogchyan  

տնտես 2018թ                 Սոխակյան 2018թ.                   Արձանագրություն էլ. սարք. 2018թ.

պայմանգիր Էլ. ազդ. սարք 2018թ.            գնումների պլան 2018թ.             արձ. լուսամուտ

արձ. Գետվանիք 2018թ.15.06.2018          gnumner արձ. տնտ. 2018թ.  

gnumner արձ.Գամարս գրեն. 2018թ.      պայմանագիր Ունանյան  2018թ.         

արձ. Սոխակյան 2018թ.akt2       այմանագիր Գետվանիք 2018թ.       

արձ. տնտ. գրեն. 2018թ.    արձ. տնտ. գրեն. 2018թ.    պայմանագիր Գումրույան 2018թ.

արձանագր. համ սպասարկում 2018              արձ. համ. սպաս. 2018թ.       արձ. տնտ. 2018թ.

արձ. Գամարս 2018թ.            արձ. տնտ. գրեն. 2018թ.            արձ. տնտ. գրեն. 2018թ.

պայմանագիր Սոխակյան 2018թ.         akt soxakyan            akt ankyun (1)

արձ. Գամարս 2018թ.           արձ. Գամարս 2018թ         արձ. տնտես. 2018թ.

Արձանագր. տնտ գրեն. 2018թ.    tntes. apranqneri,shinanyuti gnman paymanagir_

grenakan p. gnman paymanagir Gamars 15.02.2018   

grenakan p. gnman paymanagir 19.02.2018

պայմանագիր Անկյուն տնտ. գրեն. 2017 թ.         պայմանագիր Գամարս գրենական 2017թ   

պայմանագիր համ. սպասարկում 2017թ      հաշիվ ապրանքագիր համ 2 2017թ.    

հաշիվ ապրանքագիր համ 2017թ. 

պայմանագիր Սոխակյան 2017թ.             արձ. տնտես2017թ.  

արձանագր. տնտես. գրեն 2017թ.            .2017    արձ. Գամարս

2017թ.արձ. տնտես.        2017թ.արձ. տնտ.        2017թ.  արձ. տնտ. գրեն.

2017թ.արձ. տնտ. գրեն. 2017թ.    արձ. տնտ. 2017թ.  արձ. տնտ. գրեն. 2017թ.

արձ. տնտ. գրեն. 2017թ.   արձանագր Սոխակյան 2017թ.   արձ. Գամարս 2017թ.

արձ. տնտ. 2017թ.  արզ. տնտ. գրեն. 2017թ.    արձանագր. տնտ. 2017թ.

արձանագր. Գամարս 2017թ.   արձանագր. տնտ. 2017թ      տնտես. 2017

գնումների պլան 2016թ.    պայմանագիր պարիսպ 2016

արձանագրություն Սոխակյան 2016    պայամանագիր լուսամուտ 2016

պայմանագիր գրենական 2016     պայմանագիր Լուսատու2016

պայմանագիր կահույք 2016      պայմանագիր համակարգ. սպասարկում 2016

արձանագրություն համ. սպասարկում 2016թ  

արձանագրություն համ. սպասարկում1 2016թ.

արձանագրություն քարթրիջների սպասարկում

պայմանագիր հռշեչ պարագաներ 2016  պայմանագիր Սոխակյան 2016

պայմանագիր տնտեսգրենական 2016   արձանագրություն տնտես. 9 2016

արձանագրություն տնտես. 7 2016    արձանագրություն տնտես. 8 2016

արձանագրություն տնտես. գրեն.6 2016   արձանագրություն տնտես. գրեն.3 2016

արձանագրություն տնտես. գրեն.4 2016    արձանագրություն տնտես. գրեն.5 2016

արձանագր. տնտես. 4 2016   Արձանագր. գրենական 1 2016

արձանագր. տնտես/գրեն 1 2016   արձանագրություն գրեն. 2016

արձանագրություն տնտես 3 2016  արձանագրություն տնտես. գրեն. 2016

արձանագրություն Սոխակյան 2016   արձանագրություն տնտես 2 2016

արձանագրություն տնտես1 2016   արձանագրություն տնտես. 2016

պայմանագիր համ. սպասարկում 2017

պայմանագիր Գամարս 2017  արձանագրություն Գամարս 3

արձանագրություն Գամարս 4  արձանագրություն Գամարս 5

պայմանագիր տնտես/գրենական 2017  պայմանագիր Սոխակյան 2017

gnumner2017  արձանագր. տնտես 1 2017թ.

Պայմանագիր տեխ. հսկողություն 2017   արձանագր. տնտես 2017թ.

արձանագրություն Պրիզմա Վան 2017թ.   kataroxakan akt 17.06.2017

պայմանագիր Պրիզմա Վան 2017թ.   պայմանագիր լուսամուտ 2017թ.

արձանագր. Գամարս 1 2017pdf   արձանագր. Գամարս 2017

արձանագր. սպորտ 2017    արձանագր. լուսամուտ 20171

paymanagir սպորտ 2017  2015թ. տնտեսական և շինանյութ պայմանագիր

արձանագրություն տնտես8 2015թ.  արձանագրություն տնտես 1 2015թ.

արձանագրություն տնտես գրենական2015թ.   արձանագրություն տնտես.2015թ.

արձանագրություն տնտես2 2015թ.     արձանագրություն տնտես3 2015թ.

արձանագրություն տնտես4 2015թ.     արձանագրություն տնտես5 2015թ.

արձանագրություն տնտես6 2015թ.    արձանագրություն տնտես7 2015թ.

2015 գրենական պիտ. 1   արձանագրություն տնտես,գրեն.4 2015թ.

արձանագրություն տնտես գրենական2015թ. արձանագրություն տնտես, գրեն.1 2015թ.

արձանագրություն տնտես, գրեն.2 2015թ.    արձանագրություն տնտես, գրեն.3 2015թ.

2015 պայմանագիր գրենական պիտ.2   գրենական Գամարս 2015

գրենական Գամարս 2 2015թ.   սպորտ 2015   պայմանագիր կրակմարիչ 2015

2015 պայմանագիր լուսատու   պայմանագիր լուսամուտներ 2015

2015 պայմանագիր համակարգիչների սպասարկում

հաշիվ ապրանքագիր 2015 համակարգիչների սպասարկում

2015 պայմանագիր ծառայության մատուցում 1

սոխակյան 1 2015թ.    սոխակյան 2015

%d такие блоггеры, как: