Օգոստոս 2013

Հայտարարվումէմրցույթ՝ՀՀԼոռումարզի «ՎանաձորիԳրիբոյեդովիանվան №11ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հայոց լեզվի և գրականությանուսուցչի թափուր տեղի համար:

Ուսուցչիպաշտոնիհամարնախատեսվածվարձատրությունըորոշվումէ՝ըստդասաբաշխման:

Մրցույթիմասնակիցներիգիտելիքներիևմասնագիտականկարողություններիստուգումնանցկացվելուէերկուփուլով՝գրավոր ևբանավոր(նախարարությանկողմիցմշակվծհարցաշարով):

Մրցույթինմասնակցելուհամարանձըպետքէունենաավագդասարաններումաշխատելուառնվազն 5 տարվաաշխատանքայինփորձևհանձնաժողովիններկայացնի՝

1) հանձնաժողովիանունովգրավորդիմում՝նշելովայնԹափուրտեղիանվանումը, որինհավակնումէ(Ձև1),

2) փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ ‹‹Հանրակրթությանմասին›› ՀՀօրենքի 26-րդհոդվածի 1-ինմասիպահանջինհամապատասխանորակավորմանմասին,

3) անձնագրի պատճենը,

4) ինքնակենսագրություն (Ձև4),

5) Թափուր տեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

6) մեկ լուսանկար՝ 3×4,

7) այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,

8) ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

 

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի24-ից մինչևօգոստոսի 16-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00, բացի կիրակի օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 26-ին, ժամը 11:00-ին,Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցում, հասցեն՝ Ազատամարտիկների պուրակ 1:

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝  (0322) 2-09-37, (0322)2-21-30:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: